POHJATUTKIMUSTEN

OSA-ALUEET

Pohjatutkimusohjelmien laadinta

Maaperätutkimukset

Kallioperätutkimukset

Pohjavesiselvitykset

Kartoitukset ja mittaukset

Pilaantuneen maaperän tutkimukset

Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnot

Katso kuvat

Kenttätyöt suoritamme ammattitaitoisten alihankkijoiden toimesta.
Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista