RAKENTAMISEN HALLINTASUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

Tärinämittaukset

Pohjavesiseuranta

Puupaaluselvitykset

Perustamisselvitykset louhintatöiden yhteydessä

Perustamisselvitykset syvien kaivantojen yhteydessä

Rakennusten ja rakenteiden painumaseuranta

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista