YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN JA -TUTKIMUSTEN

OSA-ALUEET

Pilaantuneiden maiden tutkimukset

Pilaantuneiden maiden kunnostukset

Pohja- ja pintavedet, tutkimukset ja selvitykset

Ympäristö- ja vesiluvat

Perustilaselvitykset

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Ympäristö-
rakennuttaminen

EDD (ympäristöauditoinnit)

Katso kuvat
Sipti Environment