RAKENNESUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

Talonrakennuksen uudis- ja saneerauskohteiden rakennesuunnittelu

Tuulivoimaloiden perustuksien rakennesuunnittelu

Teollisuus- ja satamarakennus-
kohteiden rakennesuunnittelu

Perustusten ja maanalaisten rakenteiden suunnittelu

Maanalaisten rakenteiden ja kaivantojen rakennesuunnittelu, erityisesti kaupunkiympäristössä

Rakennusten ja rakenteiden vauriotarkastukset ja vaurioiden korjaussuunnittelu

Rakennetarkastukset, kuntoarviot ja selvitykset

Puupaalututkimukset, haitta-aine- ja mikrobitutkimukset sekä niihin liittyvät lausunnot

Rakennusten ja rakennelmien nostojen ja siirtojen suunnittelu

Rakennusten ja rakennelmien purkusuunnittelu

Rakennesuunnitelmien erityismenettelyyn liittyvät ulkopuoliset tarkastukset ja lausunnot

Staattiset ja dynaamiset rakennelaskelmat

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista