Portus, Verkkosaari

20.11.2020

Projekti:
Helsingin Verkkosaaressa korkean 6-14 kerroksisten korkealaatuisten asuintalojen korttelin meriperustusten ja pohjarakenteiden suunnittelu. Poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde merirakenteiden ja pohjarakenteiden osalta. Rakennus ulottuu noin 40m meren päälle ja pohjaolosuhteena on syvät osittain liejuiset savikerrokset jopa 30 metrin syvyyteen.

Tilaaja:
Westpro Oy

Laajuus:

18 000 m2

Toteutus:
2017-2020