INFRARAKENNESUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

Teiden, katujen ja alueiden suunnittelu

Tunneleiden ja huoltoväylien suunnittelu

Teiden, katujen ja alueiden suunnittelu

Maapatorakenteiden suunnittelu

Tuulivoimapuistojen infrasuunnittelu

Vaativat geotekniset laskelmat

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista.