Tikkuparkki, Vantaa

15.05.2017

Tilaaja:
YIT Rakennus Oy

Laajuus:

n. 30 000 m2

Kuvaus:

Herkän Tikkurilan keskustan alueelle pohjaveden alapuolelle sijoittuvan maanalaisen kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen tukiseinien, louhinnan ja suihkuinjektointien suunnittelu, hulevesiviemärin (1200 mm) väliaikaisen siirron suunnittelu ja poikkeuksellisen vaativat rakennuskaivannot.

Toteutus:
2011–2012