23.02.2024

Yhdessä olemme enemmän


Teemu Rahikainen ja Halti-koira

Lehdet ja lehtien pääkirjoitukset pursuavat nykyisin huonoja uutisia, joita niiden masentavuudesta huolimatta

on kansalaisille kerrottava. Rakennusala ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta; yhtä lailla ja jopa vielä enemmän rakennusalaa haittaavat Ukrainan sota, korkeat korot, Venäjän rajahäirintä ja kasvava työttömyys. Tällaisten uutisten keskellä korostuu selviytyminen ajan haasteista: miten sopeuttaa oma toiminta tapahtuneisiin muutoksiin ja miten varautua jossain vaiheessa taas koittaviin parempiin aikoihin?

Edellä kuvaamastani huolimatta me Siptillä olemme onnistuneet kasvattamaan toimintaamme sekä kokonaisuutena että kaikilla paikallisilla yhtiöillämme erikseen. Viime mainitusta kiitos kuuluu kunkin Sipti-yhtiön osaavalle johdolle ja osaaville työntekijöille. Osaamisella tarkoitan sekä oman ammatin hallintaa että taitoa hoitaa asiakassuhteita ja kykyä tehdä yhteistyötä niin siptiläisten kuin myös muiden kollegojen kanssa. Tällaiset yhteistyösuhteet ovat hyvin tärkeitä eritoten suurissa rakennushankkeissa ja myös tarjottaessa esimerkiksi kunnille pitkiä puitesopimuksia.

Kun on kyseessä laaja tarjouksen kohde, muodostamme usein Siptin sisällä projektiorganisaation, jossa voi olla edustettuina asiantuntijoita eri Sipti-yhtiöistä. Juuri tämä monipuolisuus on mielestäni etu, josta meidän tulee pitää kiinni jatkossakin. Heinäkuun lopussa päättyneen tilikauden hyvä liiketulos on edustava esimerkki tästä. Kannattavan toiminnan ansiosta meidän ei myöskään ole tarvinnut lomauttaa yhtäkään noin 45 työntekijästämme. Toisaalta uusia rekrytointeja emme ole hetkeen tehneet. Nykyresursseilla olemme pärjänneet vaativissakin kohteissa, kuten Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailun voittaneen Nordean

Pohjoismaiden pääkonttorin työmaalla.

Nordean kohteen lisäksi olemme saaneet olla mukana Helsingin entisen linja-autoaseman muuntamisessa kulttuurikäyttöön. Kulttuurikasarmi valmistui lokakuussa 2023, ja se ei olisi toteutunut ilman elokuvamaahantuojanakin ja CapManin perustajana tunnetun Ari Tolppasen henkilökohtaista rahallista panostusta.

Meidän on syytä olla tyytyväinen siitä, että ajan ikävyyksistä huolimatta olemme pärjänneet hyvin. Kiitos siitä kuuluu luonnollisesti teille kaikille, hyvät yhteistyökumppanit!

Teemu Rahikainen