30.10.2023

Nordean pääkonttori nousee Vallilaan


Nordean pääkonttori nousee Vallilaan

Kansainvälinen kiinteistökehitysyhtiö Pembroke rakennuttaa uutta toimistorakennusta Nordealle Helsingin Vallilaan, kortteliin, jossa Nordealla on ollut tiloja 1960-luvulta lähtien. Pohjarakennusteknisestikin vaativan hankkeen päätoteuttajana toimii NCC. Pohjarakennussuunnittelu on Siptin ja ympäristötekniset selvitykset Sipti Environmentin vastuulla.

Nordealla on ollut toimitiloja Helsingin Vallilassa yli 50 vuoden ajan esimerkiksi kahvipaahtimostaan tunnetun vanhan teollisuusalueen tuntumassa. Jotta tilaa uudelle rakennukselle saatiin järjestymään, alueelta oli mielekästä purkaa käyttöikänsä päähän edennyt vanha toimistorakennus. Samassa yhteydessä Sipti Environment sai tehtäväkseen tarkastaa maaperän ympäristöteknisen kunnon. 

”Kohdekiinteistön maaperässä ei juurikaan todettu haitta-aineita. Tutkiminen oli silti perusteltua, sillä läheisillä kiinteistöillä on todettu historiallista pilaantuneisuutta”, kertoo maaperän ympäristöteknisiin tutkimuksiin osallistunut Lauri Vallittu Sipti Environmentistä. 

Samassa yhteydessä Sipti Environment asensi maaperään pohjaveden havaintoputken, jonka avulla pohjaveden laatua ja pinnantasoa seurattiin ennen varsinaisten purku- ja rakennustöiden aloitusta. 

Kun varsinaiseen pohjarakennussuunnitteluun päästiin, voitiin hyödyntää olemassaolevia pohjatutkimustuloksia. Niiden perusteella oli todettavissa, että perustamis tavaksi on järkevää valita paalutus. Porapaalutus valikoitui ratkaisuksi, koska sen avulla mahdolliset paaluttamisen esteet maaperässä ovat helpommin läpäistävissä kuin lyöntipaalutuksella.

”Osa vanhan rakennuksen perustuksista piti kuitenkin purkaa ennen paalutusten ja muiden pohjarakennustöiden aloittamista”, kertoo suunnittelupäällikkö Emil Ranta NCC:stä. Siptin pohjarakennussuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Juha Häkkänen pitää hankkeen keskeisenä geoteknisenä haasteena kaivannon tekoa useita metrejä pysyvän pohjavedenpinnan alapuolelle. 

”Kaivanto saatiin tiiviiksi tavanomaisella teräspontituksella, jonka juuri tiivistettiin suihkupaalutuksella”, Häkkänen kertoo.

Myös paalutuskoneen ja muiden työkoneiden alustat oli tehtävä huolellisella geosuunnittelulla. Suunnitelmat kehittyivät yhteistyössä työmaaorganisaation kanssa koko työmaan pohjarakennusvaiheen ajan. Tällä hetkellä kohteessa ovat jo meneillään talotekniset työt. Koko kohde valmistuu alkuvuodesta 2024.