15.11.2023

Kulttuurikasarmi siptiläisen silmin


Kulttuurikasarmin perustusten tukirakenteet

Lasipalatsin aukio Helsingissä on tullut siptiläisille tutuksi viime vuosien aikana pintaa syvemmältä. Sipti vastasi vuonna 2018 avatun Amos Rex taidemuseon maanalaisien tilojen rakenne-, pohjarakenne- ja kalliorakennesuunnittelusta. Nyt marraskuussa 2023 ihan Amos Rex taidemuseon viereen avattu Kulttuurikasarmi oli puolestaan Siptin pohjarakenne- ja kalliorakennesuunnittelukohde, jossa lisämausteena oli suuri osa työnaikaisten tuentarakenteiden suunnittelusta.

Kulttuurikasarmin perustusten tukirakenteet

Laajuudeltaan Kulttuurikasarmi kattaa suojellun Helsingin vanhan linja-autoaseman maanpäällisten tilojen lisäksi rakennuksen alapuoliset sekä Lasipalatsin aukion puoleiset maanalaiset tilat. Uudet maanalaiset tilat olemassa olevan rakennuksen alapuolelle ja viereen – suunnittelukohde selkeästi Siptin ydinosaamisalueella.

Kulttuurikasarmin perustusten tukirakenteet

Siptiläisen silmin kohde oli varsin mielenkiintoinen. Syvä kaivanto, jolle reunaehdot asettivat mm. alapuoliset metrotunnelit, viereiset maanalaiset rakennukset – Amos Rex ja Kampin pysäköintilaitos – sekä vanhan linja-autoaseman suojellut massiivitiilirakenteiset ulkoseinät. Lasipalatsin aukion puoleinen vanha ulkoseinä luonnonkivisokkeli mukaan lukien tuettiin ilmaan porapaaluristikkotornien avulla. Kaivannon tukiseinäratkaisuiksi muotoutuivat kallioon ankkuroidut porapaaluteräslevysettiseinä ja suihkupaaluseinät.

Kulttuurikasarmin perustusten tukirakenteet

Vaativuutta itse tuentarakenteiden suunnitteluun toi monikin asia. Maankaivun lisäksi kohteessa oli varsin mittavat ja tarkkarajaiset louhinnat. Suojeltu ulkoseinä rakenteena vaati tuentarakenteen alleen koko kaivannon pituudelle ja sallitut siirtymät täytyi tiukkaan rajata. Uusille betonirakenteille piti olla riittävä työtila toteuttaa. Tilaa kaivannossa oli verrattain vähän.

Kulttuurikasarmin perustusten tukirakenteet

Kiitos hyvästä yhteistyöstä mm. kohteen projektinjohtourakoitsija SRV:lle sekä Kreatelle, joka vastasi pääosin suunnitelmiemme toteutuksesta. Suunnitteluratkaisumme toimivat kohteessa mallikkaasti, joten voidaan ilolla todeta, että homma hoitui #siptisti!